Hivos

HIVOS

‘Stop Kinderarbeid’ zet zich in voor de uitbanning van álle vormen van kinderarbeid. 12 Juni is de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Een dag om even bij stil te staan want er zijn 218 miljoen kinderen die wonen in landen waar het normaler is om te werken dan naar school te gaan.

CAMPAGNE MIDDELEN

Print


FOTOGRAFIE

Fulco Smit Roeters


© 2018 Snoostorm Amsterdam. All rights reserved